National Commision on Indigenous People

Caritan Centro, Tuguegarao 3500
Share
Add Review

Details

Ang Pambansang Komisyon sa mga Katutubong Mamamayan (sa Ingles: National Commission on Indigenous People o NCIP) ay ang ahensiya ng pambansang pamahalaan ng Pilipinas na may pananagutan sa pagsanggalan ng mga karapatan ng mga katutubong mamamayan sa Pilipinas.[1] Binubuo ang komisyong ng pitong komisyonado. Nakakabit ito sa Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas.

Map

Social profiles