CHED Regional Office 2

Regional Government Center, Carig Sur, Tuguegarao 3500
Share
Send Message Add Review

Details

Ang Komisyon sa Mas Mataas na Edukasyon, na tinatawag ding Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon[2] (Ingles: Commission on Higher Education), dinaglat bilang CHED, ay isang ahensiya ng pamahalaang kaugnay sa Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas para sa mga layuning pampangasiwaan. Sumasaklaw ito ng kapuwang pampubliko at pampribadong mga institusyon ng mas mataas na edukasyon gayon din ng mga kursong inaalok sa lahat ng mga institusyong pang-edukasyon ng mas-mataas na edukasyon sa bansa.

Map

Social profiles