Coa Regional Office No .II

National Highway, Balzain East, Tuguegarao 3500
Share
Add Review

Details

Ang Komisyon sa Audit[1] o Komisyon sa Pagsusuri[2] (COA; Inggles: Commission on Audit) ay isang Makapangyarihang Institusyon sa Pagtutuos ng Pilipinas.[3] Ipinapahayag ng Saligang-batas ng Pilipinas[4] ang kalayaang ito bilang tanggapang konstitusyonal, ipinagkakaloob ng mga kapangyarihang ito na magtuos ang lahat ng mga katuusan na sumasaklaw sa lahat ng mga rentas at gastos ng pamahalaan/mga gamit ng ari-arian ng pamahalaan at upang magtakda ng pagtutuos at mga tuntunin sa pagtutuos.

Map

Social profiles