Department of Justice

Carig Regional Center, Carig Sur, Tuguegarao 3500
Share
Add Review

Details

Ang Kagawaran ng Katarungan (Ingles: Department of Justice o DOJ), ay isang departamentong tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagpatupad ng mga batas ng Pilipinas. Sa kasalukuyan ito ay pinamumunuan ni Menardo Guevarra simula sa taong 2018.

Ang misyon nito ay makapagtatag at mapanatili ang pantay at maayos na lipunan sa pamamagitan ng epektibo, mabilis at makataong pagbibigay ng hustisya.

Map

Social profiles