Department Of Public Works and Highways

Carig Sur, Tuguegarao 3500
Share
Add Review

Details

Ang Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan (Ingles: Department of Public Works and Highways o DPWH) ay ang kagawarang tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na nakaatas sa kaligtasan ng lahat ng proyektong sa larangang gawaing pambayan. Ito rin ang responsable sa pagpapanatili at pagsasaayos ng mga daan at mga patubig sa buong Pilipinas.

Map

Social profiles