The Church Of Jesus Christ of Latter Day Saints

Gunnacao Street, Cataggaman Nuevo, Tuguegarao 3500
Share
Add Review

Details

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw o The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o Mormon Church ay isang simbahang primitibistang Kristiyano na tumuturing sa sarili nitong ang pagpapanumbalik ng simbahang itinatag ni Hesus. Ito ay may headquarters sa Salt Lake City, Utah, Estados Unidos at may mga kongregasyon na tinatawag na mga ward o sangay gayundin ay may mga templo sa buong mundo. Inaangkin ng simbahang ito na sila ay may mga 80,000 misyonero sa buong mundo.

Map

Social profiles